• Sut mae Cydberthynas Forex yn Gweithio?

  Sut mae Cydberthynas Forex yn Gweithio?

  Gorff 29 • 13 Golygfeydd • Dim Sylwadau ar Sut mae Cydberthynas Forex yn Gweithio?

  Yn gyffredinol, nid yw llawer o bobl, sy'n symud i fasnachu cydberthynas Forex, yn ymwybodol o hanfod cydberthynas Forex. Mae diffinio'r term cyfnewid-cydberthynas forex yn gysylltiad rhwng y ddau bâr arian cyfred. Mae un cydberthynas yn gadarnhaol lle mae'r ddau ...

 • Buddion Dadansoddiad Ffrâm Amser Lluosog yn Forex

  Buddion Dadansoddiad Ffrâm Amser Lluosog yn Forex

  Gorff 28 • 90 Golygfeydd • Comments Off ar Buddion Dadansoddiad Ffrâm Amser Lluosog yn Forex

  Mae'n well gan lawer o fasnachwyr wneud eu penderfyniadau masnachu terfynol yn seiliedig ar un platfform. Maent yn poeni am wario eu hegni wrth ddadansoddi'r technegau sylfaenol yn drylwyr o fewn yr amserlen fasnachu. Nid ydyn nhw'n poeni am sut mae'r masnachu ...

 • Beth yw Strategaeth Breakout Momentwm?

  Beth yw Strategaeth Breakout Momentwm?

  Gorff 28 • 106 Golygfeydd • Comments Off ar Beth yw Strategaeth Breakout Momentwm?

  Ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas y strategaeth fomentwm a sut mae'n eich helpu chi wrth fasnachu forex? Mae diffinio'r term momentwm buddsoddi yn strategaeth fasnachu y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn ei dilyn ar gyfer prynu gwarantau sy'n codi. Yna, byddant, yn nes ymlaen, yn gwerthu ...

 • Buddion Dadansoddiad Ffrâm Amser Lluosog yn Forex

  Beth yw Forex Scalping?

  Gorff 27 • 76 Golygfeydd • Comments Off ar Beth yw Scalping Forex?

  Ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas scalping Forex a sut mae'n chwarae rhan hanfodol mewn masnachu Forex? Wel mae diffinio'r term scalping yn strategaeth tymor byr sy'n anelu at wneud rhywfaint o elw o symudiadau prisiau bach. Mabwysiadir gwahanol strategaethau sgalping forex, sy'n ...

Swyddi diweddar
Swyddi diweddar

Rhwng Y Llinellau