වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

බ්ලොග් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු සාමාන්ය තොරතුරු සඳහා පමණි. මෙම තොරතුරු සපයන ලද්දේ blog.fxcc.com සහ අපගේ තොරතුරු නිරන්තරයෙන් හා නිවැරදිව තබා ගැනීමට අප උත්සාහ දරන අතරම, සම්පූර්ණත්වය, නිරවද්යතාව, විශ්වසනීයත්වය, යෝග්යතාව හෝ ලබා ගත හැකි ඕනෑම ආකාරයක, පැහැදිලි හෝ ව්යංගයකින් හෝ කිසිදු ආකාරයක හෝ වගකීම් හෝ වගකීම් අප විසින් ඉදිරිපත් නොකළ යුතුය. බ්ලොග් ෆොක්ස්කියුස් හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක තොරතුරු සඳහා, තොරතුරු, නිෂ්පාදන, සේවාවන් හෝ අදාළ ග්රැෆික්ස් වලට අදාලව. එබඳු තොරතුරු මත ඔබ තබන ඕනෑම රඳා පැවතීම ඔබේම අවදානමකට ලක්වේ.

කිසිදු බාධාවකින් තොරව, වක්ර හෝ අහිතකර හෝ අලාභයක් හෝ හානි හෝ කිසියම් අලාභයක් හෝ හානි හෝ කිසියම් අලාභයක් හෝ හානියක් සඳහා හෝ අප විසින් වගකීම දරනු නොලැබේ නම් හෝ බ්ලොග් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ දත්ත හෝ ලාභය හෝ අහිමි වීමෙන් ඇතිවන ඕනෑම හානියක් හෝ හානියක්. fxcc.com.

Blog.fxcc.com හරහා ඔබ බ්ලොග් අඩවියේ පාලනය නොවන අනෙකුත් වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. එම අඩවිවල ස්වභාවය, අන්තර්ගතය හා ලබා ගැනීමේ හැකියාව අපට නැත. ඕනෑම සම්බන්ධකයක් ඇතුලත් කිරීම නිර්දේශ කිරීමක් නිර්දේශ කිරීම හෝ ඔවුන් තුළ ප්රකාශිත අදහස් අනුමත කිරීම අවශ්ය නොවේ.

Blog.fxcc.com නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාමට සෑම උත්සාහයක්ම දරයි. කෙසේ වෙතත්, blog.fxcc.com කිසිදු වගකීමකින් තොරව, අපගේ පාලනයෙන් තොරව තාක්ෂණික ගැටලු හේතුවෙන්, blog.fxcc.com තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *


*

සමීප
Google+Google+Google+Google+Google+Google+