تحلیل بازار

پوشه "Advanced-iframe-custom" نمیتواند موازی با پوشه افزونه پیشرفته iframe ایجاد شود. فایل های سفارشی در این پوشه ذخیره می شوند زیرا وردپرس پوشه پلاگین نرمال را در طول یک بروز رسانی حذف می کند. لطفا پوشه را به صورت دستی ایجاد کنید.
فایل "advanced-iframe / js / ai_external.js" ذخیره نمی شود. لطفا مجوز پوشه js را بررسی کنید و تنظیمات را دوباره ذخیره کنید. این پرونده برای راه حل خارجی مورد نیاز است! اگر از راه حل خارجی استفاده نکنید، لطفا یک فایل خالی با نام ai_external.js در پوشه js افزونه ایجاد کنید.

نزدیک
گوگل پلاسگوگل پلاسگوگل پلاسگوگل پلاسگوگل پلاسگوگل پلاس